Uusimmat blogikirjoitukset

17
02
2016

Luottamuksellisen tiedon suojaaminen käytännössä herätti kiinnostusta

Deltagonin helmikuussa järjestämä tietoturva-aamiainen Tukholmassa keräsi osallistujia eri yrityksistä ja organisaatioista kuulemaan miten eri tietoturvaratkaisumme toimivat käytännössä. Esityksissä tuotiin erityisesti esille esimerkkejä ratkaisuiden erilaisista käyttötavoista ja miten asiakkaamme ovat niistä hyötyneet. Halusimme kiinnittää kuuntelijoiden huomion siihen mikä on sellaista tietoa, joka tulee suojata ja missä yrityksen eri prosesseissa luottamuksellista tietoa voi olla.

16
12
2015

EU:n uusi tietosuoja-asetus etenee

EU:n parlamentti ja neuvoston neuvottelijat ovat päässeet sopimukseen uudesta tietosuoja-asetuksesta, jolla pyritään varmistamaan korkean tietosuojan taso kaikkialla EU:ssa. Mikäli esitys toteutuu, yritysten tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota tietosuojaan. Yritykset voivat jatkossa myös saada tuntuvia sanktioita mikäli tietosuojavaatimuksia rikotaan.

Deltagon yritysvideo